Chi nhánh Thái Nguyên

  • Địa chỉ: Xóm Vinh Xương, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 0280.3565.333
  • Số Fax: 0280.3663.010
  • Giờ mở cửa: 8:30 am ~ 4:30 pm (Thứ hai - Thứ sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Thái Nguyên